-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-08-31
Planowane zebrania z rodzicami
W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 planowane są następujące terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami:

1.09 godz. 14.30 (przed wyjazdem do Górzna) - krótkie spotkanie z rodzicami tylko uczniów klasy I gimnazjum i I liceum
10.09 godz. 17.00 - I spotkanie tylko dla rodziców uczniów klasy maturalnej
17.09 godz. 17.00 - I spotkanie dla pozostałych rodziców
22.10 godz. 17.00 - II spotkanie dla wszystkich rodziców
19.11 godz. 17.00 - III spotkanie dla wszystkich rodziców
17.12 godz. 17.00 - IV spotkanie dla wszystkich rodziców
14.01 godz. 17.00 - V spotkanie dla wszystkich rodziców

Szczegóły dotyczące poszczególnych spotkań będą podawane na bieżąco.