-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-10-13
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
W dniu 14 października br. świętujemy!

1, 2 lekcja  - Zajęcia organizują wychowawcy klas przy pomocy nauczycieli, którzy mają lekcje na tych godzinach  ( mogą to być gry i zabawy)

9.50 – 10.30  - Szkolne obchody Święta Edukacji Narodowej
- Kl.1 -3 SP    świętują z wychowawcami
- Kl. 4 - 6 SP  uczestniczą w akademii

10.30   - Wyjście uczniów   do kościoła pod opieką wychowawców i nauczycieli, którzy na tych godzinach mają zajęcia.

 11.00-12.00    - Msza święta.

Po mszy św. uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli wracają do szkoły. Uczniowie  SP uczestniczą w zajęciach opiekuńczych zgodnie z planem pracy świetlicy.