-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-10-27
Plan świetlicy
W zakładce Świetlica szkolna znajduje się szczegółowy plan, na którym Państwo znajdą miejsce przebywania dziecka po zajęciach lekcyjnych oraz nazwisko wychowawcy.