-->
       
       
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2015-11-17
Zebrania z rodzicami
19 listopada br. (w czwartek) odbędzie się śródroczne zebranie z rodzicami. Plan spotkania:
17.00 - 17.30 - spotkanie z Dyrekcją Szkoły - w auli
17.30 - spotkania z wychowawcami - w klasach
po zebraniach konsultacje z nauczycielami do godz. 19.30