-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-12-09
Ogłoszenie organizatora Szkolnego Turnieju Szachowego
Turniej szachowy odbędzie się 15 grudnia br. (we wtorek) w godzinach 13.00-17.00
Dla poszczególnych kategorii wiekowych przewidziano następujące godziny:
13.00-14.00 - klasy I-III szkoły podstawowej
14.25-15.30 - klasy IV-VI szkoły podstawowej
15.40-17.00 - klasy gimnazjalne i licealne

Regulamin konkursu:
1. Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym wewnątrz jednej kategorii wiekowej
2. Czas jednej rozgrywki - 15 minut
3. Punktacja - punkty uzyskane przez każdego z uczestników w ciągu poszczególnych gier zostaną zsumowane
4. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, a każdy uczestnik - upominek
5. Zgłoszenia do 14 grudnia - do p. Ewy Urbanowicz lub w sekretariacie szkoły
6. Możliwe są przesunięcia czasowe dla poszczególnych kategorii wiekowych - o tychże organizator będzie informował na bieżąco, w trakcie trwania zgłoszeń