-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-12-10
Wyróżnienie dla Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej
Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta SPSK w Dąbrowie Górniczej weszły do grona 10 szkół wyróżnionych przez Ambasadę Francji  za ich wkład w dziedzinie nauczania języka francuskiego i rozpowszechniania kultury francuskiej w regionie.

W piątek, 4.12.2015r., podpisana została umowa o współpracy. Szkoły Katolickie stały się Szkołami Partnerskimi  Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce oraz ośrodkiem przygotowującym uczniów do egzaminu DELF. Umowę podpisali: pan  Xavier Wasson - Attaché ds. współpracy edukacyjnej Ambasady Francji w Warszawie, pani  Renata Klimek-Kowalska  -  prezes Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur, pani Maria Chodkiewicz – dyrektor Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich i pani Ewa Raszka – dyrektor Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej. Swoją obecnością uświetnili piątkową uroczystość zaproszeni goście : pani prof.dr hab. Halina Widła- wicedyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki na Uniwersytecie Śląskim, pani Violetta  Błasiak – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz pani Hanna  Uzdowska -  pełnomocnik prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza do spraw edukacji.

Uroczystość prowadzili w języku francuskim i polskim gimnazjaliści Wojtek Tabor i Julka Płonka. Natomiast program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy V b: Julka Gurgul, Zosia Tabor, Oliwia Gąsior, Lucynka Ligowska, Basia Hołda i Tymek Tkacz. Dzieci wykonały inscenizacje piosenek francuskich „Le Clown” oraz „Dans  sa  maison”.  Mali artyści zebrali wielkie brawa i gratulacje. Historię współpracy dąbrowskich Szkół Katolickich ze szkołami francuskimi przedstawił w formie filmu Maciek Bugaj, uczeń kl.II LO.

Spotkanie, które przebiegło w miłej atmosferze, podkreślało przyjacielskie relacje między Francją i Polską. Wypowiedzi zaproszonych gości nawiązywały do tradycji współpracy  w dziedzinie ekonomii, szkolnictwa, sztuki i kultury.

W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się 2 lub 3 językami obcymi jest formą paszportu do zdobycia lepszej pracy, jest ważnym atutem na rynku pracy .
Pan Xavier Wasson podkreślił, że w chwili obecnej ok. 400 mln osób na całym świecie posługuje się językiem  francuskim. W 32 krajach francuski jest językiem urzędowym bądź jednym z języków urzędowych. Stąd warto inwestować w jego naukę.

Szkoły Katolickie w Dąbrowie Górniczej proponują swoim uczniom poznanie świata frankofonii poprzez naukę ze zwiększoną ilością godzin języka francuskiego, poprzez udział w wymianach szkolnych z Francją, poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, poprzez możliwość zdawania egzaminu DELF przygotowanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników piątkowej uroczystości, zaproszonych gości,  uczniów, nauczycieli i rodziców dzieci z kl.5b SP, którzy pomogli w organizacji poczęstunku i przygotowali stroje dla małych artystów.
 Teresa Konieczniak

Zapraszamy do galerii i na dydaktyka - klasy frankofońskie