-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-01-19
Śladami Trzech Króli
12 stycznia uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w pielgrzymce "Śladami Trzech Króli" do panewnickiego klasztoru Zakonu Braci Mniejszych, w celu odwiedzenia słynnej i największej w Europie szopki ołtarzowej budowanej wewnątrz świątyni.
Szopkę uczniowie podziwiali w asyście jej obecnego projektanta i budowniczego o. Alana Ruska, który w zajmujący sposób opowiedział o historii szopki oraz wyjaśnił wiele jej symbolicznych elementów.
Kolejnym etapem nasze wizyty w panewnickiej bazylice było odwiedzenie szopki ruchomej oraz wystawy małych "szopek domowych" z różnych stron świata.
Wizytę u gościnnych Franciszkanów zakończyliśmy w zwierzęcej menażerii "szopki żywej", gdzie przyniesionymi wiktuałami karmiliśmy króliki, kozy, owce i ptactwo domowe.

Zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia wykonane przez jednego z uczniów - Michała Junga