-->
       
       
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2014-11-01
Pasowanie na ucznia 2014
Dnia 30 października 2014 r. wszyscy uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej zostali uroczyście pasowani i przyjęci do grona uczniów przez Dyrektora Szkoły p. Ewę Raszkę. Uczniowie ci przygotowani przez wychowawców p. Olgę Witkowską, p. Agatę Duch i p. Monikę Wodę wystąpili w krótkim słowno-muzycznym przedstawieniu, po którym ślubowali, że jako uczniowie szkoły będą starali się rozwijać własne talenty.