-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2016-03-11
Rekolekcje Wielkopostne - Dzień III
   Ostatni dzień rekolekcji to czas na "konkrety" duchowe:
najpierw udział w Drodze Krzyżowej, podczas której dwa tysiące lat temu dokonało się odkupienie naszych grzechów,
potem spowiedź, w której Pan Bóg okazuje swoje Miłosierdzie i, jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, przyjmuje nas z powrotem,
wreszcie msza św. gdzie Jezus Chrystus daje się się nam w całości.

   Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tych rekolekcji, należą się słowa podziękowań. Dziękujemy przede wszystkim księżom, którzy zaprosili do nas "Wyzwolonych z Niewoli" - księdzu Rafałowi Pietruszce - naszemu prefektowi i księdzu Pawłowi Łajcy z Katolickiego Liceum i Gimnazjum w Sosnowcu oraz dyrektorom obu szkół: pani Ewie Raszce i pani Małgorzacie Gajdzie. Dziękujemy księdzu Piotrowi Madei za wygłoszenie kazania podczas mszy świętej, wszystkim posługującym (służbie liturgicznej, uczestnikom scholi, tym którzy pomagali w  organizacji spotkań z Piotrem i Jackiem), nauczycielom, którzy czynnie włączyli się w udział w rekolekcjach. Dziękujemy diakonii ewangelizacji Ruchu Światło-Życie za przybliżenie idei Światowych Dni Młodzieży.
   Niech te starania, wzmocnione Bożą łaską, przełożą się po tysiąckroć na owoce duchowe rekolekcji.