-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-03-23
Szkoła Dobrego Wychowania
W marcu 2016 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Dobrego Wychowania V edycja”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego.
Celem konkursu jest zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki wpływ ma ono na codzienne życie, jak i relacje z rówieśnikami. 
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od marca do listopada 2016 roku. Uczniowie wraz z nauczycielami będą realizować zadania przewidziane w regulaminie konkursu. Pierwszym zadaniem będzie opracowanie „Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania”. Kolejne zadania będą wykonywane zgodnie z przyjętym planem pracy. Po wykonaniu przyjętych działań szkoła otrzyma tytuł: Szkoły Dobrego Wychowania.