-->
       
       
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2016-04-12
Zebrania z rodzicami
Wszystkich Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy 14 kwietnia br. (w czwartek ) na spotkanie z wychowawcami klas, na godzinę 17.00.
Są to zebrania informujące o ocenach śródsemestralnych w II półroczu tego roku szkolnego oraz o sprawach bieżących. Możliwe są również konsultacje z pozostałymi nauczycielami.