-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-04-29
Ogłoszenie
Dzień 2 maja  w Katolickich Szkołach SPSK jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
 i opiekuńczych
(z wyjątkiem przedszkola).