-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2016-05-17
Spotkanie z rodzicami
W czwartek dnia 19 maja br. odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami dotyczące informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych oraz konsultacje. Zapraszamy na godzinę 17.00.