-->
       
       
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2016-05-17
Spotkanie z rodzicami
W czwartek 19 maja br. odbędą się spotkania z rodzicami dla klas IV-VI dotyczące informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych oraz konsultacje. Zapraszamy na godzinę 17.00.