-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-05-29
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
5 kwietnia 2016 roku odbył się ostatni w historii tego egzaminu Sprawdzian Szóstoklasisty. Nastroje zarówno przed jak i po egzaminie były różne. Jednak ostatni w przypadku uczniów klasy VI Katolickiej Szkoły Podstawowej wcale nie oznaczał najgorszy. Wszyscy uczniowie tej klasy ciężko i wytrwale, przez trzy lata, pracowali na sukces.
I stało się! 24 maja, gdy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udostępniła wyniki, radości nie było końca. Z ogólnym wynikiem 81,8% uczniowie VI  klasy pozostawili daleko w tyle nie tylko wszystkie szkoły podstawowe z Dąbrowy Górniczej ale i z całego województwa śląskiego, bowiem na 1126 szkół, z których uczniowie przystępowali do Sprawdzianu, wynik VI klasy z Katolickiej Szkoły Podstawowej uplasował się na 15 miejscu! Jeżeli chodzi o poszczególne części – średni wynik z języka polskiego to 83,3% , z matematyki – 80,0% a z języka angielskiego – 94,2%.
Gratulujemy wszystkim uczniom klasy VI oraz tym nauczycielom, którzy przygotowywali do egzaminu. Szczególnie gratulacje należą się Zuzi Rotarskiej, która wszystkie 3 części Sprawdzianu napisała na 100%!
Trzymamy kciuki za gimnazjalistów, mamy nadzieję, że niedługo będą mogli pochwalić się podobnymi sukcesami.