-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-06-08
Ważne terminy w czerwcu br.
12.06 - godz. 7.30 - 17.00 - Promocja Szkół Katolickich - przy ul. Augustynika 1

15.06 - godz. 17.00 - Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej - w szkole na ul. Łańcuckiego 10

16.06 - godz. 9.00 - ok. 15.30 - Pielgrzymka dzieci i młodzieży do Częstochowy

17.06 - godz. 11.00 – Msza Św. Święto Patrona Szkoły - Kościół na ul.Morcinka

17.06 – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

24.06 - godz.10.00 - Zakończenie roku szkolnego – Msza Św.
 w Kościele na ul.Morcinka