-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-06-14
W piątek Dzień Patrona Szkoły
Plan na piątek 17 czerwca br :

od 8.00 do godz. 10.30
- lekcje odbywają się wg planu
(w tym jedna lekcja - poświęcona przypomnieniu najważniejszych informacji o św. Bracie Albercie)
godz. 10.30 - wyjście do kościoła na ul. Morcinka
godz. 11.00 - Msza św.

Po mszy św. kończą się zajęcia dydaktyczne (uczniowie idą do domu lub na świetlicę - zajęcia opiekuńcze odbywają się zgodnie z planem)