-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-09-07
O tym jak rozpoczął się rok szkolny 2016/2017
  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 dla Szkół Katolickich SPSK w Dąbrowie Górniczej, dzięki uprzejmości Proboszcza Parafii, ks. kan. Andrzeja Stasiaka, rozpoczęła się w bazylice pw. Matki Bożej Anielskiej. 
  Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, który skierował Słowo Boże do uczniów wszystkich szkół obecnych na eucharystii, rodziców, nauczycieli oraz przybyłych gości.
  Po mszy św. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez obecnych na inauguracji gości. Wśród nich należy wymienić:

Roberta Warwasa - posła RP,
Iwonę Krupę - Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej,
Elżbietę Gęcę -  Naczelnika wydziału Edukacji,  
Agnieszkę Pasternak - Przewodniczącą Rady Miasta,
Zbigniewa Łukasika - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta,
Rafała Stańko  - I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji,
Iwonę Wilk - dyrektora Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej,
Małgorzatę Majewską - dyr. Pałacu Kultury Zagłębia,
Emila  Wąsacza Prezesa Stalexportu, który w latach 1990-1991 był bardzo zaangażowany w tworzenie Katolickiego Liceum w Dąbrowie Górniczej,
zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich:
prezesa Marię Chodkiewicz,
wiceprezesa Zbigniewa Zastawnego,
skarbnika  Martę Czok.

Nie zabrakło na uroczystościach kapłanów zaprzyjaźnionych ze szkołą, obecny był:
ks. kan. Andrzej Stasiak – kustosz bazyliki pw. MB Anielskiej,
ks. Zdzisław Reterski – proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski,  w Dąbrowie Górniczej,  
ks. Bronisław Chaładyn – proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Dąbrowie Górniczej,
ks. Antoni Idasiak – proboszcz parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej,
ks. kan. Józef Ośródka – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu,
ks. Ryszard Gęgotek – wikariusz parafii pw. M.B. Anielskiej

oraz księża pracujący w szkołach katolickich w Dąbrowie Górniczej:
prefekt ks. Rafał Pietruszka i franciszkanin o. Adam Kruk.

  Był to szczególny dzień dla najmłodszych uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej, ponieważ od 1 września tego roku rozpoczynali naukę w nowym budynku, przy Augustynika 1.
  Ksiądz biskup pobłogosławił dzieciom tornistry i przybory szkolne, by później poświecić nowy budynek.
  Pierwszaki również złożyły ślubowanie i zostały pasowane przez dyrektora szkoły, panią Ewę Raszkę, na ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej.
  Obchody rozpoczęcia roku szkolnego uświetnił śpiew i akompaniament muzyczny naszej szkolnej scholi, prowadzonej przez nauczyciela muzyki oraz wychowawcę klasy III szkoły podstawowej Monikę Wodę oraz matematyka Annę Olempę.

Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na te szczególne dla nas obchody oraz tych którzy z różnych powodów nie mogli być obecni, ale życzą naszym szkołom samych sukcesów, dziękujemy!