-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-03-29
Sprawdzian Szóstoklasisty już w środę!
Niebawem nasi szóstoklasiści będą zmagali się z nową formułą Sprawdzianu.

Uwaga Uczniowie klasy 6:
  • godz. 8:15 - zbiórka w szkole (wspólne zdjęcie)
  • godz. 8:30 - zbiórka pod aulą
  • godz. 9:00 - 10:25 część pierwsza (j. polski i matematyka - aula)
  • godz. 11:45 - 12:30 - część druga (j. angielski - aula, j. niemiecki - sala 25)


Pozostali uczniowie mają ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

"Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.
    Sprawdzian składa się z dwóch części:
  • część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
  • część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu." cytat ze strony CKE

Trzymamy kciuki za naszych szóstoklasistów!