-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2015-03-29
Co robimy w czasie Sprawdzianu Szóstoklasisty?
Dnia 1 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej piszą swój Sprawdzian. W tym czasie:
  • uczniowie klasy III LO mają zajęcia według planu;
  • uczniowie klasy II LO piszą próbny egzamin maturalny z języka polskiego godz. 9.00 (sala 37);
  • pozostali uczniowie mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych.