-->
       
       
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2015-03-31
Spotkanie Wielkanocne
Dzisiaj gościliśmy w progach naszej szkoły Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Przyjechał, aby wyrazić jedność Kościoła w oczekiwaniu na Zmartwychwstałego Chrystusa, by w tym Wielkim Tygodniu wymienić się z nami życzeniami .
Dlatego po krótkim przedstawieniu, które przygotowała klasa IV A wraz z wychowawcą - panem mgr Krystianem Gierczykiem, płynęły życzenia: najpierw od Pani Dyrektor mgr Ewy Raszki dla wszystkich gości – dla księdza biskupa, dla Proboszcza parafii NMP Królowej Polski ks. Zdzisława Reterskiego, dla ks. prałata Jana Szkoca oraz innych przybyłych na tę szkolną uroczystość; później życzenia składał ksiądz biskup, a następnie głos zabrała Dyrektor Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Maria Chodkiewicz.
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie w swoich klasach podzielili się świątecznym jajkiem, dla wielu bowiem był to ostatni, przed Świętami Wielkanocnymi, dzień w szkole.