-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-10-10
Świeto Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć
PIĄTEK, 14.10.2016 r.  - ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ  -  
 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uczniom, których rodzice w tym dniu pracują.