-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2016-12-07
Obiady w szkole - informacje
ROZLICZENIE OBIADÓW ZA MIESIĄCE: XI i XII 2016 r.
(dotyczy szkoły na ulicy Augustynika):

Uprzejmie informujemy, że miesiąc XI zostanie rozliczony w dniach: 15- 16 grudnia.
Otrzymają Państwo pisemną informację w kopercie o brakującej kwocie (prośba o przekazanie wychowawcom klas lub wychowawcom świetlicy zgodnej kwoty w kopercie w  dniach tj. 19 i 20 XII 2016 r.) lub o nadpłacie (zostanie ona wykorzystana na następny miesiąc, tj. I 2017 r.).
Miesiąc XII będzie rozliczany na podstawie zamówień dokonywanych codziennie przez dzieci. Informację o kwocie należnej do wpłacenia otrzymają Państwo na początku stycznia 2017 r. Dokładne daty zostaną przedstawione na początku stycznia 2017 r.

ZAMAWIANIE OBIADÓW (dotyczy szkoły na Łańcuckiego):

Prosimy przesyłać informacje o zamawianych i odmawianych obiadach na tel. 500-260-277 (wyłącznie sms).