-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2017-01-10
Podpisanie umowy między UŚ a Szkołami Katolickimi SPSK w Dąbrowie Górniczej
W poniedziałek 9 stycznia 2017 roku w siedzibie Katolickich Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Katolickimi Szkołami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej,  którego celem jest umożliwienie licealistom udziału w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Śląski, zwłaszcza przez Wydział Filologiczny, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, pozwalających im rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności.

Uroczystość poprowadzili licealiści: Marysia Madejczyk i Wojtek Szeszko.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki dr Ewa Półtorak, dr Cecylia Tatoj z Zakładu Hispanistyki, pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi dr Magdalena Ochwat, dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii Fizycznej, ks. dr Bartłomiej Kuźnik z Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki. Nie mógł być obecny na naszej uroczystości dr hab. Armand Cholewka, który będzie reprezentować Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii.  Nasz Organ Prowadzący reprezentowała pani prezes SPSK, Maria Chodkiewicz.

Dokument sygnowały prodziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa i dyrektor Katolickich Szkół SPSK w Dąbrowie Górniczej mgr Ewa Raszka.

Koordynatorami współpracy ze strony Szkół Katolickich są dr Sławomir Pytel (Wydział Nauk o Ziemi), dr Renata Babiarz-Zdyb (Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii), ks. Rafał Pietruszka (Wydział Teologiczny), mgr Teresa Konieczniak (Wydział Filologiczny).

Uczestnicy  spotkania mieli przyjemność wysłuchania wykładu dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuchowej pt. „Językoznawca jak archeolog, czyli dziedzictwo ukryte w języku”.

Spotkanie było okazją do przybliżenia uczniom możliwości, jakie oferuje Uniwersytet Śląski. Licealiści mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni.