-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-04-22
Ogłoszenie o zebraniach i konsultacjach
23 kwietnia 2015 r. odbędą się w szkole zebrania i konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.

Klasy Ia, Ib, Ic - 17.30 zebranie na auli
Klasa II - 16.45 zebranie w sali 7
Klasa III - 17.00 konsultacje indywidualne w sali 15
Klasy IVa, IVb, V, VI - 17.00 zebranie/konsultacje w swoich salach