-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2017-04-29
Zebranie z Rodzicami
Zebranie z Rodzicami uczniów
klas 1 – 3 Katolickiej Szkoły Podstawowej
odbędzie się 11.05.2017 w czwartek.
Rozpocznie się o godz. 17.00.

W  swoich salach w
ychowawcy klas,
omówią  sprawy dotyczące wyjazdu
na Zieloną Szkołę oraz sprawy bieżące.