-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2017-05-29
Dzień Sportu - 2 czerwca

Plan Dnia Sportu 02.06.2017
godzina 9.00- 12.30

8.00- 8.45 - zajęcia wg planu.
9.00- 10.00 - quiz sportowy
10.00- 12.30 - stacje sprawności fizycznej rozstawione na terenie szkoły
12.30 - zajęcia świetlicowe, ewentualne konsultacje

Udział w zajęciach obowiązkowy!!!

Uczniowie liceum są organizatorami Dnia Sportu.