-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2015-04-22
Ogłoszenie o zebraniach i konsultacjach
23 kwietnia 2015 r. odbędą się w szkole śródsemestralne zebrania i konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.

Klasa I - 17.00 zebranie w sali 25
Klasa II - 17.00 zebranie w sali 35

Po zebraniach konsultacje indywidualne.