-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2017-06-11
Przyrody uczymy nie tylko w szkole.

Letnia pogoda początku czerwca sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, więc w dwa ostatnie czwartki odbyły się wycieczki rowerowe czwarto- i piątoklasistów naszej szkoły.

Wycieczka rowerowa pod okiem nauczyciela przyrody jest nie tylko okazją do dobrej zabawy i integracji klas, ale przede wszystkim jest lekcją przyrody w terenie. Uczniowie wcześniej w klasach przygotowywali się do niej, planując program oraz wyznaczając trasę na podkładzie mapy turystycznej naszego miasta. Trasa wiodła szlakami rowerowymi wokół zbiorników Pogoria III i IV a klasa V okrążyła także będącą rezerwatem przyrody Pogorię II.

W trakcie drogi wielokrotnie zatrzymywaliśmy się, zwracając uwagę na różne elementy przyrody, takie jak drzewa różnych środowisk, gleba, murawy kserotermiczne, brzeg i organizmy jeziora oraz wody stale i okresowo płynąc. Prowadziliśmy także badania - prędkość przepływu Trzebyczki oraz szacowanie wieku drzew. Po drodze znaleźliśmy także czas na zabawy sportowe i relaks oraz lody na jednym z postojów. Trud niemal trzydziestokilometrowej trasy zakończył ogrodowy piknik.

RS.