-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2015-05-01
Czcimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku
Wczoraj, tj. 30 kwietnia 2015 r., przypomnieliśmy o ważnym wydarzeniu sprzed lat – uchwaleniu Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

Apel przygotowała klasa I Gimnazjum. W czasie wystąpienia zwrócono uwagę, że nowa ustawa zasadnicza – czyli Konstytucja 3 maja 1791 roku znosiła wolną elekcję i liberum veto. Mieszczanom zapewniała nietykalność osobistą, prawo nabywania dóbr ziemskich i obejmowanie wyższych urzędów. Pańszczyznę i poddaństwo chłopów pozostawiała bez zmian. Podjęto też ważną decyzję o zwiększeniu liczby wojska do100 tys. i uchwalono na to wojsko podatki.
Okres wolności i nadziei trwał krótko. Po 373 dniach Rosja, której wyszły naprzeciw intrygi zdradzieckie magnatów – Targowiczan, rozpoczęła wojnę. Przegrana Polski przekreśliła dzieło Sejmu Czteroletniego.
Dzieło Konstytucji 3 maja jednak nie zginęło. Przeszła ona do historii jako druga na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r., a pierwsza w Europie.
Rocznicę uchwalenia Konstytucji uroczyście czczono. Pamiętano o niej nawet w czasie ucisku narodowego, w czasie wojen.
W powojennej Polsce o tym tak ważnym dla narodu polskiego wydarzeniu nie mówiło się prawie wcale. Dopiero kwietnia 1990r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu 3 maja święta narodowego.
Trzeciego maja, Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.
A więc trzeci maja to dzień, w którym w naszych oknach mogą pojawić się flagi narodowe i maryjne. Pojawią się, jeśli je wywiesimy.