-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Informacja archwialna:
2015-06-12
Plan lekcji dla uczniów klas I – III SP
od dnia 16.06.2015 r. – 26.06.2015 r.
Uczniowie nie wyjeżdżający na zieloną szkołę będą mieli zajęcia według następującego planu:

Poniedziałek
1. język angielski – p. Barbara Piątkiewicz
2. religia – p. Krystian Gierczyk
3. informatyka – p. Marcin Engelhardt
4. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mroczek-Rutka
5. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mroczek – Rutka
6. gimnastyka korekcyjna

Wtorek
1. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mroczek – Rutka
2. wychowanie – fizyczne - basen
3. wychowanie – fizyczne - basen
4. język angielski – p. Barbara Piątkiewicz
5. wychowanie – fizyczne - (sala gimnastyczna)
6. edukacja wczesnoszkolna – p. Krystian Gierczyk

Środa
1. język angielski – p. Grażyna Stanek–Czerny
2. edukacja wczesnoszkolna - p. Małgorzata Mroczek-Rutka
3. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mroczek–Rutka
4.język niemiecki – p. Anna Paśko
5. język angielski – p. Barbara Piątkiewicz
6. gimnastyka korekcyjna

Czwartek

1. informatyka – p. Marcin Engelhardt
2. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mrozcek-Rutka
3. język angielski – p. Grażyna Stanek-Czerny
4. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mroczek-Rutka
5. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mroczek-Rutka

Piątek

1. religia – p. Krystian Gierczyk
2. edukacja wczesnoszkolna – p. Małgorzata Mroczek Rutka
3. język angielski – p. Monika Janikowska
4. edukacja wczesnoszkolna – p. Krystian Gierczyk
5. język niemiecki/język hiszpański – p. Anna Paśko/p. Teresa Konieczniak