-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2014-11-14
Wycieczka dydaktyczna - Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o
Zajęcia w oczyszczalni ścieków.
Uczniowie mieli okazję zapoznania się z etapami oczyszczania ścieków oraz zastosowaną technologią, efekty pracy przedsiębiorstwa i wpływem na środowisko naturalne. Ciekawym punktem wycieczki było omówienie wykorzystania osadu ściekowego do rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Organizator: mgr Barbara Piątkiewicz