-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Informacja archwialna:
2015-03-12
Wycieczka dydaktyczna - Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wykłady pt.: Procesy endogeniczne,
Ewolucja człowieka
Po wykładach uczniowie zwiedzali muzeum, w którym została zebrana kolekcja minerałów, skał, skamieniałości, meteorytów. Jest również pokazana ekspozycja ewolucji hominidów. Zbiory eksponowane są na wystawach stałych mających charakter rekonstrukcji paleośrodowiskowych przeszłych okresów geologicznych oraz kolekcji dydaktycznych.

mgr Barbara Piatkiewicz, dr Renata Babiarz-Zdyb