-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Konsultacje Koła Wycieczki Podręczniki

Podręczniki


  Lista podręczników obowiązujacych w gimnazjum..

datamiejsceopisorganizator
14.09.2016Uniwersytet Śląski - Pracownia Dydaktyki Fizyki Osobliwości świata fizyki 2016 r. bogato ilustrowane doświadczeniami:

1. „Siły Wszechświata”
Wszechświat zbudowany jest z cząstek elementarnych i próżni. Wszystkie bardziej złożone formy materialne powstają dzięki oddziaływaniu cząstek ze sobą. Zgodnie z wiedzą współczesną, w przyrodzone istnieją cztery podstawowe typy oddziaływań: elektromagnetyczne, grawitacyjne, silne i słabe.

2. „Zasady zachowania w mechanice”
Poprzez analizę licznych eksperymentów sformułujemy zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. Pokażemy, jak prawa te ułatwiają nam rozumienie zachowania ciał w ruchu postępowym i obrotowym. Scharakteryzujemy również siłę i moment siły ukazując ich wektorowy charakter.

3. „W równowadze”
Wiele starożytnych budowli, mimo upływu tysiącleci i trzęsień ziemi wciąż zachwyca nas swoim pięknem i doskonałością konstrukcji. Zmieniały się materiały i technologie, ale podstawowe zasady projektowania pozostały bez zmian. Poznamy je na wykładzie, a nawet zastosujemy, budując kilka mostów, po których uda się przejść.

Zapraszam do ogladania zdjęć w galerii
dr Renata Babiarz - Zdyb