-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

DataWydarzenieUwagi
1990 r.Starania o powołanie stowarzyszenia, które mogłoby założyć szkołę katolicką oraz prace nad adaptacją budynku.Osoby zaangażowane: Dr Romuald Błaszczyk, p. Ewa Bednarska, p. Joanna Serwa.
1 sierpnia 1991 r.Pozwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
2 września 1991 r.Inauguracja pracy I rocznika Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, której dyrektorem zostaje dr Romuald Błaszczyk (1991 - 1996)Uczestnicy uroczystości: prezydent miasta Dąbrowy Górniczej Henryk Zaguła, prezes Huty Katowice S.A. Emil Wąsacz, Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach Janina Pillarda- Kozarzewska, ksiądz biskup ordynariusz, proboszczowie dąbrowskich parafii, dyrektorzy dąbrowskich szkół oraz rodzice uczniów.
Wydarzenia towarzyszące: Wykład inauguracyjny ks. prof. dr hab. Tadeusza Gdacza, dyrektora Zgromadzenia Ojców Pijarów z Krakowa.
17 maja 1994 r.Nawiązanie współpracy ze szkołą Holy Family Infants w Coventry (Anglia)Wizyta dyrektora szkoły, Felicity Holland, koordynującej pracę szkół katolickich w regionie zaoowocowała nawiązaniem współpracy z Katolicką Szkołą Ampleforth College, w której w latach 1994-1998 czterokrotnie przebywało 9 uczniów, którzy przez 3 miesiące uczęszczali na zajęcia kończące się egzaminem.
październik 1994 r.Goście z gimnazjum Morktewitz (Bawaria) i Ostakademie w Kongsten (Hesja)Wizyta zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Uniwersytetem Śląskim
20-24 październik 1994 r.Goście z Francji ze szkoły Point L`Abbé d’Aznoult
11-21 grudnia 1994 r.Goście szkoły z Maastricht z Holandii
25 marca 1995 r.Wizyta uczniów Katolickiego Gimnazjum w Konigstein z Niemiec
14 października -
1 listopada 1995 r.
Wizyta w szkole uczniów z Gimnazjum Johhanen w Loburgu (Nancy)
1996 r.Dyrektorem Liceum zostaje mgr Marek Lasota (1996 - 1999)
19-22 stycznia 1996 r.Nawiązanie współpracy ze szkółami z Anglii, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier - powołanie do życia międzynarodowej organizacji Virgil Projekt Cel: wspólna droga do integracji europejskiej oraz przygotowanie do niej społeczeństw lokalnych poprzez poszerzanie wiedzy o sobie, kształtowanie wspólnej europejskiej świadomości oraz niwelowanie stereotypów myślowych na temat państw członkowskich.
1997 r.I rok współpracy w ramach realizacji programu Unii Europejskiej Virgil ProjectTemat: Wspólne aspekty historii regionów
1998 r.II rok współpracy w ramach realizacji programu Unii Europejskiej Virgil ProjectTemat: Koło Praw Człowieka
19 kwietnia 1999 r.Zarząd SPSK powołał do życia Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dąbrowie Górniczej
1999 r.Dyrektorem Katolickiego Liceum zostaje mgr Ireneusz Bednarczyk (1999 - 2000)
1 września 1999 r.Katolickie Gimnazjum, którego dyrektorem zostaje mgr Dorota Kilarska (1999 - 2000) rozpoczyna pracę.
1999 r.III rok współpracy w ramach realizacji programu Unii Europejskiej Virgil ProjectTemat: Woda to życie
2000 r.Dyrektorem Katolickiego Liceum i Katolickiego Gimnazjum zostaje mgr Maria Chodkiewicz(2000 – 2006)
2000 r.IV rok współpracy w ramach realizacji programu Unii Europejskiej Virgil ProjectTemat: Narodowe Systemy Edukacyjne
2001 r.V rok współpracy w ramach realizacji programu Unii Europejskiej Virgil ProjectTemat: Granice
23 listopada 2001 r.Nagroda przyznana przez Agencję Narodową Programu Socrates – Comenius oraz przez przedstawicieli MEN i gazetę Eurofakty, jako najwyższy laur uznania w poziomie szkół średnich za realizację programu współpracy międzynarodowej Virgil Project.Ngraoda przyznana jedynie czterem szkółom w Polsce
18 marca 2004 r.Wpisanie Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym do ewidencji szkół niepublicznych przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
1 września 2005 r.Inauguracja działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym. Jej dyrektorem jest również mgr Maria Chodkiewicz
2005 r.I rok współpracy z ośmioma państwami w ramach projektu Programu Socrates – Comenius
2006 r.Dyrektorem Szkół Katolickich zostaje mgr Piotr Gancarek (2006 - 2014)
2006 r.II rok współpracy z ośmioma państwami w ramach projektu Programu Socrates – Comenius
2007 r.III rok współpracy z ośmioma państwami w ramach projektu Programu Socrates – Comenius
2010 r.Wręczenie szkole Dyplomu w podziękowaniu za pracę włożoną w uzyskanie przez Nasze Miasto Dyplomu Rady Europy
16 czerwca 2010 r.Uroczystość nadania imienia Św. Brata Alberta Katolickiemu Gimnazjum oraz poświęcenie sztandaru Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum w Dąbrowie Górniczej
2011 r.I rok współpracy z ośmioma państwami w ramach projektu Programu
2012 r.II rok współpracy z ośmioma państwami w ramach projektu Programu
2013 r.III rok współpracy z ośmioma państwami w ramach projektu Programu
2014 r.Dyrektorem Katoickiego Liceum zostaje mgr Ewa Raszka
21 kwietnia 2015 r.Jubileusz 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego