-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

GaleriaSzkoła znajduje się w jednym skrzydle budynku Technicznych Zakładów Naukowych, zajmuje trzy piętra.

Jest wyposażona w pracownie przedmiotowe (historyczną, geograficzną, biologiczną, fizyczną, informatyczną (17 stanowisk komputerowych), językowe).
Ponadto posiada laboratorium chemiczne, liczne pracownie ze sprzętem multimedialnym, klasopracownie z biblioteką przedmiotową, 5 tablic multimedialnych, salę gimnastyczną po remoncie (odnowiona w marcu 2015 )Naprzeciw wejścia jest sekretariat szkoły. Na każdym piętrze znajdują się toalety. Zajęcia odbywają sie w pracowniach na I i II piętrze.