-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Rekrutacja

Dla Ojczyzny

Współpraca

Galeria

Nauczyciele

nauczyciel przdszkolanauczyciel przdszkola
nauczyciel (wychowawstwo)przedmiot
nauczany
dodatkowe kwalifikacje
mgr Monika Woda
(I A SP)
muzyka
edukacja
wczesnoszkolna
oligofrenopedagog
terapeuta zajęciowy
muzykoterapeuta
doradca rodzinny
surdopedagog
tyflopedagog
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej
terapeuta bilateralny
diagnosta rozwoju psychoruchowego dzieci KORP
nauczyciel plastyki
nauczyciel sztuki
mgr Agata Duch
(I B SP)
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie przedszkolne
terapeuta zajęciowy
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju,
rewalidacji i terapii pedagogicznej
diagnosta rozwoju psychoruchowego dzieci KORP
terapeuta ręki
mgr Patrycja Drożdżowska
(II A SP)
edukacja
wczesnoszkolna
oligofrenopedagog
nauczyciel historii
wychowanie przedszkolne
terapeuta
mgr Wioletta Ruszkiewicz
(II B SP)
edukacja
wczesnoszkolna
filologia polska
edukacja przedszkolna
nauczyciel montessoriański
mgr Kinga Swarlik
(III A SP)
edukacja
wczesnoszkolna
oligofrenopedagog
instruktor Pierwszej Pomocy
(dla klas I-III)
mgr Malwina Lato-Zięborak
(III B SP)
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja przedszkolna, oligofrenopedagogika, studia podyplomowe:
Zespół Aspergera,
autyzm oraz inne całościowe
zaburzenia rozwoju.
mgr Patrycja Smoleń
(nauczyciel wspomagajacy III B SP)
edukacja
wczesnoszkolna
mgr Monika Białas
(III C SP)
edukacja
wczesnoszkolna
ogopedia,
terapia pedagogiczna,
animator czasu wolnego,
wychowanie przedszkolne,
prewencja i interwencja
w sytuacji kryzysowej,
resocjalizacja z profilaktyką
społeczną.
mgr Agnieszka Ptasińka
(Maluchy)
mgr Monika Nikiforow
(Zerówka)
mgr Justyna Gaber
(IV A SP)
j. polskinauczyciel wiedzy o społeczeństwie
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
egzaminator OKE z języka polskiego
mgr Agnieszka Kalińska-Gawinek
(IV B SP)
j. angielski
historia
mgr Katarzyna Stempniewicz - Sojka
(IV C SP)
j. angielski
mgr Agnieszka Micor
(V SP)
historianauczyciel HiS
egzaminator OKE z historii
nauczyciel przedsiębiorczości i logistyki
mgr Małgorzata Nowak
(VI SP)
j. angielski
mgr Robert Siedlecki
(VII A SP)
przyrodanauczyciel geografii
mgr Anna Segiedyn
(VII B SP)
matematykaegzaminator OKE z matematyki
Ojciec Adam Krukreligia
ks. Rafał Pietruszkareligia
mgr Teresa Konieczniakj. francuski
j. hiszpański
egzaminator OKE j. francuskiego
egzaminator DELF
mgr Marta Drobińska – Ślusarzj. francuski
j. hiszpański
egzaminator maturalnym OKE z j. francuskiego
egzaminator DELF Prim
mgr Renata Bremaudj. włoski
mgr Anna Paśkoj. niemieckiedukacja wczesnoszkolna
wychowanie przedszkolne
mgr Magdalena Karpielj. angielski
mgr Marta Mokrzyckaj. angielski
mgr Małgorzata Mroczek-Rutkaj. polskihistoria
oligofrenopedagog
egzaminator OKE z języka polskiego
mgr Renata Lewandowskaj. polski
mgr Sylwia Świderj. polski
mgr Marcin Engelhardttechnika
informatyka
mgr inż. Anna Olempainformatykanauczyciel matematyki
mgr inż. Ewa Stańkomatematyka
mgr Mateusz Szczęśniakwychowanie fizyczne
mgr Damian Kościelnywychowanie fizycznetrener piłki nożnej
instruktor lekkiej atletyki
Zarządzanie w sporcie
mgr Krzysztof Jurczykwychowanie fizyczne
mgr Sylwia Nowakplastyka
mgr Regina Wygodanauczyciel świetlicy
mgr Justyna Witeknauczyciel świetlicynauczyciel historii
języka niemieckiego
edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Renata Świedereknauczyciel świetlicy
mgr Anna Zychnauczyciel wspomagający
mgr Oktawia Zarębanauczyciel wspomagający
mgr Ewa Urbanowiczkoło szachowe
mgr Tomasz Ciochkoło teatralne