-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Nauczyciele

nauczyciel (wychowawstwo)przedmiot
nauczany
dodatkowe kwalifikacje
ks. Rafał Pietruszkareligia
dr Renata Babiarz-Zdyb
(I LO)
fizyka
chemia
mgr Małgorzata Mazur
(II, III LO)
j. polskiegzaminator OKE z języka polskiego
mgr Anna Paśkoj. niemieckiedukacja wczesnoszkolna
wychowanie przedszkolne
mgr Marta Mokrzyckaj. angielski
mgr Agnieszka Kalińska - Gawinekj. angielskinauczyciel historii
mgr Renata Bremaudj. włoski
mgr Teresa Konieczniakj. francuski
j. hiszpański
egzaminator OKE j. francuskiego
egzaminator DELF
mgr Marta Drobińska – Ślusarzj. francuski
j. hiszpański
egzaminator maturalnym OKE z j. francuskiego
egzaminator DELF Prim
mgr inż. Anna Olempa matematykainformatyk
mgr Agnieszka Micorhistoria
nauczyciel HiS
egzaminator OKE z historii
mgr Grażyna Wesołowskabiologia
mgr Krzysztof Sulejinformatyka
dr Sławomir Pytelgeografia
podstawy przedsiębiorczości
edukacja techniczna
mgr Damian Kościelnywychowanie fizycznetrener piłki nożnej
instruktor lekkiej atletyki
Zarządzanie w sporcie
mgr Krzysztof Jurczykwychowanie fizyczne