-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

GaleriaSzkoła znajduje się w jednym skrzydle budynku Technicznych Zakładów Naukowych, zajmuje trzy piętra.

Jest wyposażona w pracownie przedmiotowe (historyczną, geograficzną, biologiczną, fizyczną, informatyczną (17 stanowisk komputerowych), językowe).
Ponadto posiada laboratorium chemiczne, liczne pracownie ze sprzętem multimedialnym, klasopracownie z biblioteką przedmiotową, 5 tablic multimedialnych, salę gimnastyczną po remoncie (odnowiona w marcu 2015 )Naprzeciw wejścia jest sekretariat szkoły. Na każdym piętrze znajdują się toalety. Zajęcia odbywają sie w pracowniach na I i II piętrze.


Nauczyciele

Dyrektor Szkoły: mgr Ewa Raszka
Wicedyrektor Szkoły: mgr Teresa Konieczniak
Wicedyrektor Szkoły: mgr Beata Szczepańska
Pedagog szkolny: mgr Beata Piwko
Psycholog szkolny: mgr Aleksandra Pinkiewicz
Logopeda: mgr Beata Ścibich
Surdopedagog: mgr Joanna Dynowska
Tyflopedagog: mgr mgr Aneta Poczęty

Nauczyciele
...czytaj więcejHistoria:

„Ziarno rzucone na żyzną glebę ludzkiej życzliwości, zrodziło obfity plon
w postaci Liceum Katolickiego w Dąbrowie Górniczej.”


Tymi słowami w październiku 1991 roku do kroniki szkoły wpisał się I zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Lech Modelski
... czytaj więcejPatron

      Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igolami, na terenie obecnej diecezji krakowskiej. Chrzest św., jedynie z wody przyjął 26 sierpnia w kościele parafialnym w Igłomi. Ceremonii chrztu dopełniono dopiero 17 czerwca 1847 r. w kościele Najśw. Maryi Panny w Warszawie. Adam był pierwszym z czworga dzieci Józefy z Borzysłwaskich i Wojciecha Chmielowskiego, pochodzącego ze zubożałej rodziny ziemiańskiej.
... czytaj więcejHymn Szkoły

1. Święty Albercie bracie nasz
Wzywają Cię twe dzieci
Bądź zawsze z nami w każdy czas
Twój Przykład niech nam świeci.

2. Chodź ulicami z nami wraz
Przez Kraków, Polskę całą
By pokój, dobro ludziom nieść
I miłość doskonałą

3. Bądź przyjacielem naszym też
I szkołę miej w opiece
Tę, w której wzrastam, uczę się,
Nad którą sprawujesz pieczę.

Idź do góry strony