Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 A » 2 A » 3 A

Klasa 1 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 j. angielski
1 A - Kalińska-Gawinek A. (27)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Hala 1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Hala 1)
j. angielski
1 A - Kalińska-Gawinek A. (27)
historia
1 A - Micor A. (26)
j. polski
1 A - Gaber J. (27)
2 08:55-09:40 matematyka
1 A - Olempa A. (38)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Hala 1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Hala 1)
religia
1 A - Pietruszka R. (23 Aula)
matematyka
1 A - Olempa A. (38)
j. polski
1 A - Gaber J. (27)
3 09:50-10:35 informatyka
1 A - Sulej K. (30)
j. polski
1 A - Gaber J. (23 Aula)
historia
1 A - Micor A. (26)
wiedza o społeczeństwie
1 A - Micor A. (26)
chemia
1 A - Babiarz-Zdyb R. (27)
4 10:45-11:30 j. polski
1 A - Gaber J. (31)
religia
1 A - Pietruszka R. (23 Aula)
zajęcia z wychowawcą
1 A - Babiarz-Zdyb R. (27)
podstawy przedsiębiorczości
1 A - Pytel S. (34)
geografia
1 A - Pytel S. (34)
5 11:40-12:25 fizyka
1 A - Babiarz-Zdyb R. (27)
matematyka
1 A - Olempa A. (38)
j. polski
1 A - Gaber J. (34)
biologia
1 A - Wesołowska G. (25)
matematyka
1 A - Olempa A. (38)
6 12:45-13:30 j. włoski
1 A j. włoski - Bremaud R. (34)
j. niemiecki
1 A j. niem - Paśko A. (35)
j. hiszpański
1 A j. hiszp - Konieczniak T. (37)
j. angielski
1 A - Kalińska-Gawinek A. (34)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Ł 32-1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Ł 32-2)
podstawy przedsiębiorczości
1 A - Pytel S. (34)
7 13:40-14:25 j. włoski
1 A j. włoski - Bremaud R. (34)
j. hiszpański
1 A j. hiszp - Konieczniak T. (37)
j. angielski
1 A - Kalińska-Gawinek A. (34)
j. angielski
1 A - Kalińska-Gawinek A. (34)
j. francuski
1 a j. francuski grup 1 - Drobińska-Ślusarz M. (37)
8 14:35-15:20 j. niemiecki
1 A j. niem - Paśko A. (35)
j. francuski
1 a j. francuski grup 1 - Drobińska-Ślusarz M. (37)
9 15:30-16:15

Klasa 2 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 j. polski
2 A j.pol.R - Mazur M. (41)
1 08:00-08:45 fizyka
2 A fizyka.R - Babiarz-Zdyb R. (34)
informatyka
2 A inf.R - Sulej K. (30)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Hala 1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Hala 1)
wiedza o społeczeństwie
3 A wos R - Micor A. (26)
chemia
2 A chem.R - Babiarz-Zdyb R. (34)
matematyka
2 A mat.R - Olempa A. (38)
j. polski
2 A j.pol.R - Mazur M. (41)
j. polski
2 A - Mazur M. (41)
fizyka
2 A fizyka.R - Babiarz-Zdyb R. (33 chem.)
geografia
2 A geo.R - Pytel S. (34)
historia
2 A historia.R - Micor A. (26)
2 08:55-09:40 fizyka
2 A fizyka.R - Babiarz-Zdyb R. (34)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Hala 1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Hala 1)
wiedza o społeczeństwie
3 A wos R - Micor A. (26)
chemia
2 A chem.R - Babiarz-Zdyb R. (34)
matematyka
2 A mat.R - Olempa A. (38)
j. polski
2 A j.pol.R - Mazur M. (41)
j. polski
2 A - Mazur M. (41)
fizyka
2 A fizyka.R - Babiarz-Zdyb R. (33 chem.)
geografia
2 A geo.R - Pytel S. (34)
historia
2 A historia.R - Micor A. (26)
3 09:50-10:35 j. angielski
2 A - Mokrzycka M. (41)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (41)
j. niemiecki
2 A j.niem. - Paśko A. (35)
j. polski
2 A - Mazur M. (41)
j. polski
2 A - Mazur M. (41)
matematyka
2 A - Olempa A. (38)
4 10:45-11:30 matematyka
2 A - Olempa A. (38)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (41)
j. niemiecki
2 A j.niem. - Paśko A. (35)
zajęcia z wychowawcą
2 A - Mazur M. (23 Aula)
religia
2 A - Pietruszka R. (23 Aula)
j. angielski
2 A - Mokrzycka M. (41)
5 11:40-12:25 matematyka
2 A - Olempa A. (38)
historia i społeczeństwo
2 HIS - Micor A. (26)
przyroda
2 Przyroda BIOL - Wesołowska G. (33 chem.)
matematyka
2 A - Olempa A. (38)
j. angielski
2 A - Mokrzycka M. (41)
historia i społeczeństwo
2 HIS - Micor A. (26)
przyroda
2 Przyroda GEO - Pytel S. (34)
6 12:45-13:30 j. angielski
2 A - Mokrzycka M. (41)
religia
2 A - Pietruszka R. (23 Aula)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Ł 32-1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Ł 32-2)
biologia
2 A biol.R - Wesołowska G. (25)
j. angielski
2 A j. ang R - Mokrzycka M. (41)
j. niemiecki
3 A j.niem. R - Paśko A. (35)
chemia
2 A chem.R - Babiarz-Zdyb R. (27)
matematyka
2 A mat.R - Olempa A. (38)
historia
2 A historia.R - Micor A. (26)
7 13:40-14:25 j. angielski
2 A - Mokrzycka M. (41)
biologia
2 A biol.R - Wesołowska G. (25)
historia
2 A historia.R - Micor A. (26)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (42)
wiedza o społeczeństwie
3 A wos R - Micor A. (26)
biologia
2 A biol.R - Wesołowska G. (25)
geografia
2 A geo.R - Pytel S. (34)
informatyka
2 A inf.R - Sulej K. (38)
j. niemiecki
3 A j.niem. R - Paśko A. (35)
chemia
2 A chem.R - Babiarz-Zdyb R. (27)
matematyka
2 A mat.R - Olempa A. (38)
8 14:35-15:20 j. polski
2 A - Mazur M. (41)
biologia
2 A biol.R - Wesołowska G. (25)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (42)
geografia
2 A geo.R - Pytel S. (34)
informatyka
2 A inf.R - Sulej K. (30)
9 15:30-16:15 informatyka
2 A inf.R - Sulej K. (30)

Klasa 3 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 j. francuski
3 A j.franc. - Drobińska-Ślusarz M. (37)
1 08:00-08:45 j. niemiecki
3 A j.niem. - Paśko A. (35)
j. francuski
3 A j.franc. - Drobińska-Ślusarz M. (37)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Hala 1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Hala 1)
j. angielski
3 A - Mokrzycka M. (42)
matematyka
3 A - Olempa A. (38)
2 08:55-09:40 j. niemiecki
3 A j.niem. - Paśko A. (35)
j. francuski
3 A j.franc. - Drobińska-Ślusarz M. (37)
j. francuski
3 A DELF A2 - Konieczniak T. (37)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Hala 1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Hala 1)
j. angielski
3 A - Mokrzycka M. (42)
biologia
3 A biol.R - Wesołowska G. (25)
geografia
3 A geogr.R - Pytel S. (34)
3 09:50-10:35 matematyka
3 A - Olempa A. (38)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (41)
j. angielski
3 A j.ang.R - Mokrzycka M. (42)
biologia
3 A biol.R - Wesołowska G. (33 chem.)
matematyka
3 A - Olempa A. (38)
biologia
3 A biol.R - Wesołowska G. (25)
geografia
3 A geogr.R - Pytel S. (34)
j. angielski
3 A - Mokrzycka M. (41)
4 10:45-11:30 j. angielski
3 A - Mokrzycka M. (41)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (41)
j. angielski
3 A j.ang.R - Mokrzycka M. (42)
biologia
3 A biol.R - Wesołowska G. (33 chem.)
zajęcia z wychowawcą
3 A - Mazur M. (23 Aula)
religia
3 A - Pietruszka R. (23 Aula)
matematyka
3 A - Olempa A. (38)
5 11:40-12:25 j. angielski
3 A - Mokrzycka M. (41)
historia i społeczeństwo
2 HIS - Micor A. (26)
j. polski
3 A - Mazur M. (42)
j. polski
3 A - Mazur M. (42)
historia i społeczeństwo
2 HIS - Micor A. (26)
6 12:45-13:30 j. polski
3 A - Mazur M. (42)
religia
3 A - Pietruszka R. (23 Aula)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f chł. - Kościelny D. (Ł 32-1)
wychowanie fizyczne
1,2,3 KLO w-f dz. - Jurczyk K. (Ł 32-2)
j. polski
3 A - Mazur M. (42)
j. niemiecki
3 A j.niem. R - Paśko A. (35)
geografia
3 A geogr.R - Pytel S. (34)
7 13:40-14:25 j. polski
3 A - Mazur M. (42)
matematyka
3 A - Olempa A. (38)
chemia
3 A chem.R - Babiarz-Zdyb R. (27)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (42)
j. niemiecki
3 A j.niem. R - Paśko A. (35)
geografia
3 A geogr.R - Pytel S. (34)
8 14:35-15:20 chemia
3 A chem.R - Babiarz-Zdyb R. (27)
j. włoski
3 A j.wł. - Bremaud R. (42)
9 15:30-16:15