-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Sukcesem szkoły są m.in. losy absolwentów pierwszych roczników. Są wśród nich lekarze, adwokaci, nauczyciele, managerowie, przedsiębiorcy. Większość z nich (80%) pracuje na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, 7 z nich jest pracownikami uczelni wyższych, 2 przyjęło święcenia kapłańskie. Wielu absolwentów zapisało dzieci do naszej szkoły podstawowej.

Uczeń
 
Nagroda
 
Konkurs
 
2015-2016
Maciej BugajCertyfikat uzyskania poziomu A1 z języka francuskiego
2014-2015
Zuzanna Niemiecawans do II etapu Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego
Aleksandra Cieplak awans do II etapu Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego
Zuzanna Niemiec,
Aleksandra Mendrek,
Maciej Walnik
awans do II etapu Konkurs Statystyczny Analityk Danych (organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny)
Maciej BugajStypendysta Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Najzdolniejsi Uczniowie
Adrian StefaniszynIII miejsceOgólnopolski konkurs literacki Jesteśmy piękni pięknem Twoim, Panie - Niewidzialny, który ukazuje się w swoich dziełach
Agnieszka Kiełtyka, Maciej Bugaj i Wojciech SzeszkoIV miejsce w kategorii Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalneWojewódzki Konkurs wiedzy i umiejętności z pierwszej pomocy RKO - to jest to
Maciej BugajI miejsceXII ogólnopolski konkurs astronomiczny URANIA organizowany przez Stowarzyszenie Astronomia Nova oraz Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
2013-2014
Aleksandra Mendrek Certyfikat Uniwersytetu Cambridge CAE
Zuzanna Niemiec Certyfikat Uniwersytetu Cambridge CAE
Marta KrajniewskaStypendystka Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Najzdolniejsi Uczniowie
Maciej Walnik,
Aleksandra Cieplak,
Zuzanna Niemiec
I miejsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Przedsiębiorczy uczeń na lokalnym rynku pracy
2012-2013
Magdalena Cierniak awans do II etapu Ogólnopolska Olimpiada Języka Hiszpańskiego
Maciej Walnik,
Aleksandra Cieplak,
Zuzanna Niemiec
I miejsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Przedsiębiorczy uczeń na lokalnym rynku pracy
2011-2012
Maciej Walnik,
Aleksandra Cieplak,
Zuzanna Niemiec
II miejsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Przedsiębiorczy uczeń na lokalnym rynku pracy
2009-2010
Magdalena Cierniak,
Przemysław Kurowski
I miejsceIX Miejski Konkurs Matematyczno Fizycznym dla szkół ponadgimnazjalnych Śladami Promieniotwórczości
Marta WoźniczkoI miejsceOlimpiada z języka Francuskiego
Ewelina FrodymaStypendystka Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Szczególnie Uzdolnionych z Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych