-->
       
       
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

Świetlica Szkolna
Godziny pracy:

Dla klas I - III, tj. na ul. Augustynika godz. 6:30 – 17:00

Dla klas IV - VI, tj. na ul. Łańcuckiego - godz. 6:30 - 16.00Plan zajęć Obiady Koła zainteresowań Regulamin Życie świetlicyŚwietlica rozpocznie pracę w dniu 5 września 2017 r. - we wtorek.

Zajęcia w świetlicy szkolnej dla klas 1 - 3 SP w szkole przy ul. Augustynika 1 odbywają się od 6.30 do 17.00 z przerwą na zajęcia lekcyjne.

Obiady są wydawane dla klas 1- 3 SP przy ul. Augustynika 1 w świetlicy szkolnej oraz dla klas 4-6, uczniów chętnych z gimnazjum i liceum - przy ulicy Łańcuckiego 10 również w świetlicy szkolnej (sala numer 5), na dużej przerwie czyli.

W miesiącach wrzesień, październik, maj i czerwiec od godz. 12:45 -17:00 dzieci przebywają na podwórku szkolnym, korzystając z gier i zabaw na świeżym powietrzu. Rodzice są zobowiązani zopatrzyć dzieci w odpowiedni ubiór.Obiady

Informacje o obiadach wydawnych uczniom w budynku przy ul. Augustynika 1:

Zapraszamy do korzystania z obiadów już od 5 września!

Jadłospis będzie dostępny na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń z tygodniowym wyprzedzeniem.

Możliwość zamawiania posiłków zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów:
 • codziennie rano do wyboru: cały obiad, zupę lub drugie danie,
 • okresowo (tygodniowo, miesięcznie) do wyboru: cały obiad, zupę lub drugie danie.

  Należność za faktycznie wykorzystane obiady należy uregulować „z dołu” do 10 każdego następnego miesiąca.

  Koszt usług cateringowych:

  Zestaw szkolny: 8,50 zł
  Zestaw nauczycielski: 9,50 zł
  Zupa szkolna: 3,20 zł
  II danie szkolne: 7,00 zł
  II danie nauczycielskie: 8,00 zł


  Wkrótce pojawią się informacje dotyczące obiadów wydawanych uczniom, uczacym się w budynku przy ulicy Zawidzkiej 10 (dawna Łańcuckiego 10)

  JADŁOSPIS 04.06-08.06

  JADŁOSPIS 11.06-15.06

  JADŁOSPIS 18.06-22.06
  Dodatkowe zajęcia dla dzieci w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

  Informacje zostana podane po ustaleniu planu zaję dodatkowych.
  Czynniki warunkujące dobrą jakość pracy świetlicy w naszej szkole
  • wysoki poziom kompetencji wychowawców świetlicy,
  • ciepła, przyjazna atmosfera,
  • indywidualne traktowanie dziecka – wychowanka świetlicy,
  • zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji i stałości środowiska,
  • pomoc w nauce – odrabianie lekcji,
  • zapewnienie warunków do rekreacji,
  • zapewnienie uczniom szkoły podstawowej zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
  • duży nacisk na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – koła zainteresowań.


  Regulamin Świetlicy Szkolnej

  Świetlica Szkolna przy Katolickiej Szkole Podstawowej jest placówką oświatową, mającą na celu zapewnienie uczniom bezpłatnej, zorganizowanej opieki wychowawczej i zagospodarowanie im czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.
   Założenia ogólne:

  • Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką uczniów rodziców pracujących.
  • Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na karcie zgłoszenia do świetlicy.
  • Zapisani uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach: 6:30 – 17:00.
  • Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zgłoszenia się po dziecko najpóźniej o godzinie 17:00.
  • Rodzice wybierający dziecko ze świetlicy zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka. W wyjątkowych sytuacjach ucznia może odebrać osoba pisemnie upoważniona przez prawnych opiekunów. Dzieci z klas pierwszych wychodzą do domu pod opieką osób pełnoletnich. Dzieci z klas II i III mogą wychodzić samodzielnie lub pod opieką starszego rodzeństwa na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
  • Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej.
  • Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
  • Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą korzystać z obiadów. Obiady są wydawane podczas pory obiadowej tzn. od 12.40 - 13.00 w klasach I-III (ul. Augustynika) oraz od 12:25 do 12:45 w pozostałych klasach (ul. Łańcuckiego).
  • Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste, zgubione przez dzieci.
  • W przypadku celowego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą całkowite koszty naprawy.
  • Rodzice zapisujący dziecko do świetlicy, zapoznają się z Regulaminem Świetlicy i akceptują go, potwierdzając powyższy fakt pisemnie.
  • Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.