-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

GaleriaWspółpracujemy z następującymi organizacjami:

Współpraca Szkół Katolickich SPSK z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego trwa już od wielu lat. Została ona sformalizowana w grudniu 2016 roku podpisaniem umowy o objęciu naszych szkół patronatem.
W ramach współpracy tylko w 2017 roku uczniowie uczestniczyli w:
16 lutego 2017 - Wykłady w Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi „Struktury demograficzne”, 30 marca 2017 - Zajęcia w Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi „Konflikty na świecie”, 31 marca 2017 r. - III Wieczór z geografią przed maturą, 8 kwietnia 2017 - LIX Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna w ramach Giełdy Minerałów, 19-28 maja 2017 - wyjazd naukowy do Albanii , 2 czerwca 2017 r. - Obchody XXV Dni Ziemi na WNoZ.

Współpraca opiera się na założeniach wzbudzenia ciekawości poznawczej oraz zainteresowania zjawiskami występującymi w przyrodzie u jak najmłodszych dzieci, a proces ten utrzymywany jest u uczniów nieco starszych poprzez kształtowanie pasji odkrywcy i eksperymentatora. Są to działania realizowane w szkole podstawowej i gimnazjum. Zajęcia odbywają się w muzeum WNoZ oraz ogródku meteorologicznym i lapidarium. U uczniów z liceum kontynuujemy rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze przyrodniczym, głównie poprzez wskazywanie związków ze zjawiskami występującymi w otaczającym nas świecie oraz uwzględniamy nauczanie problemowe. Uczniowie korzystają z wykładów i konferencji pracowników naukowych WNoZ UŚ. Takie podejście pozwala na realizację dwóch celów zapewniających skuteczność edukacji w obszarze przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Pierwszy z nich to przekazanie uczniom odpowiednich kompetencji, które pozwolą im na zrozumienie zjawisk i procesów występujących w przyrodzie, jak również rozumienie ich wpływu na procesy społeczne, gospodarcze i kulturowe. Drugi cel to odpowiednio wczesne rozpoznawanie i stałe rozwijanie mocnych stron uczniów tak, by w trakcie swojej edukacji i później realizowanej kariery zawodowej mogli stale, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, rozwijać swoje predyspozycje.
Odkąd klasy I-III naszej szkoły podstawowej uczęszczają do budynku przy ulicy ks. Augustynika, mocniej zaangażowalismy się we współpracę z parafią NMP Anielskiej. Jeszcze częściej nasi uczniowie wraz zpocztem sztandarowym, nauczyciele i pracownicy uczestniczą w mszach św. sprawowanych przy różnych okazjach, np. 100-lecie miasta Dąbrowy Górniczej, Święto Niepodległości 11 listopada i inne.
Od maja 2017 roku, uczniowie klas III szkoły podstawowej będą uczestniczyć w tej parafii w I Komuniii Św.
Od początku istnienia szkoły współpracujemy ściśle z parafią Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jest to parafia na terenie której mieści się budynek szkolny. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach. W tej parafii obchodzimy uroczyste rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego; tutaj uczniowie klas II Szkoły Podstawowej już od kilku lat przystępowały do I Komuniii Św., a uczniowie klas III przeżywały tu Rocznicę I Komunii; co roku uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczą w Rekolekcjach Wielkopostnych właśnie w tej parafii; tu kończą się coroczne Biegi Na Orientację Wiary nabożeństwem do Serca Pana Jezusa oraz grilem; na wszelkie większe wydarzenia w naszej szkole, np. Jasełka Bożonarodzeniowe, Pasje Wielkopostne, obchody różnych uroczystości szkolnych zapraszamy księży pracujących w tej parafii.W listopadzie każdego roku mieszkańcy parafii NMP Królowej Polski hojnie odpowiadają na apel naszej szkoły, która przed Mikołajkami kwestuje na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej oraz dzieci z Hospicjum Cordis w Katowicach
Wspołpracujemy z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu. Dotychczas zaowocowało to przede wszystkim wspólnymi przedsięwzięciami związanymi z rekolekcjami wielkopostnymi, tj. w 2014 r. - misterium Męki Pańskiej przedstawionym w naszej szkole przez młodzież uczęszczającą do parafii na rekolekcje oraz udziałem naszych uczniów z gimnazjum i liceum w animowaniu grup młodzieży przeżywającej rekolekcje w parafii w 2015 r. - koncertem pt. Życie jest piękne zagranym i zaśpiewanym w naszej szkole przez zespół prowadzony przez wikariusza parafii ks. Piotra Szczęsnego oraz udziałem naszych nauczycieli w oprawie muzycznej podczas rekolekcji parafialnych. Ponadto parafianie NSPJ w Sosnowcu również włączyli się w kwestę na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach powadzoną przed Mikołajkami.


Szkoła współpracuje z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Najważniejszymi inicjatywami, które wspiera urząd są:
Ognisko Patriotyzmu organizowane co roku w Parku Hallera lub na Placu Wolności pod Pałacem Kultury w Dąbrowie Górniczej,
konkurs dla uczniów szkoły podstawowej Zagłębiowski Turniej Młodych Odkrywców, na który każdego roku w marcu zapraszamy wszystkie szkoły z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina
Od 2012 roku Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu.
Co roku odbywają się zbiórki funduszy oraz potrzebnych przedmiotów i karmy. Poza tym dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz grupy przedszkolne uczestniczą w spotkaniach z wolontariuszkami ze schroniska, na których rozmawia się o problemach bezdomnych zwierząt oraz opieki nad zwierzętami.
Ponadto dzieci obserwują pokaz tresury oraz uczą się odpowiedniego zachowania w kontaktach ze zwierzętami.
Spotkania te zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.