-->
       
       Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przedszkolnymi
GimnazjumLiceum Ogólnokształcące

Aktualności

Plan lekcji

Rekrutacja

Poza lekcjami

Galeria

2016-2017
2016-10-02
Pierwszy rajd Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego
2. października bieżącego roku - uczestnictwem w 47. Rajdzie Zagłębiaka - zainaugurowało działalność Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze.
Dziesięcioro uczniów naszej szkoły, pod opieką nauczyciela geografii oraz przewodnika PTTK wędrowało szlakami Beskidu Śląskiego.

Od Przełęczy Salmopolskiej dotarliśmy do Malinowskich Skałek, skąd podziwialiśmy rozległą panoramę Beskidów. Z Malinowskich Skałek zeszliśmy do Żywca, gdzie w amfiteatrze ciepłym posiłkiem i występami artystycznymi oraz konkursem zakończył się nasz Rajd Zagłębiaka.
Zobacz wszystkie zdjęcia
2016-09-14
Osobliwości świata fizyki 2016 r.
1. „Siły Wszechświata”
Wszechświat zbudowany jest z cząstek elementarnych i próżni. Wszystkie bardziej złożone formy materialne powstają dzięki oddziaływaniu cząstek ze sobą. Zgodnie z wiedzą współczesną, w przyrodzone istnieją cztery podstawowe typy oddziaływań: elektromagnetyczne, grawitacyjne, silne i słabe.

2. „Zasady zachowania w mechanice”
Poprzez analizę licznych eksperymentów sformułujemy zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. Pokażemy, jak prawa te ułatwiają nam rozumienie zachowania ciał w ruchu postępowym i obrotowym. Scharakteryzujemy również siłę i moment siły ukazując ich wektorowy charakter.

3. „W równowadze”
Wiele starożytnych budowli, mimo upływu tysiącleci i trzęsień ziemi wciąż zachwyca nas swoim pięknem i doskonałością konstrukcji. Zmieniały się materiały i technologie, ale podstawowe zasady projektowania pozostały bez zmian.
Zobacz wszystkie zdjęcia